NDT Benelux kan zeer snel zorgdragen voor onderhoud, reparatie en kalibratie van geleverde apparatuur.
Van de meeste producten zijn kritische reserveonderdelen in voorraad en anders zal de originele fabrikant deze direct aan ons toesturen
voor vervanging.

Wij proberen binnen 24 uur een diagnose te stellen en kostenopgave te doen voor reparaties.
Standaard periodieke kalibraties kunnen gepland worden zodat u de apparatuur minimale tijd kwijt bent.

Een meetrapport wordt met elke kalibratie meegeleverd.

In principe kunnen wij alle NDO apparatuur, ook als deze niet door ons is geleverd, voorzien van periodieke kalibratie inclusief certificaat.
Reparatie van aparatuur die niet door ons geleverd is, zullen wij per geval beoordelen.

Kalibraties kunnen worden uitgevoerd conform specificaties van de fabrikant, conform BS 12668, NEN/EN 12668-1 2000, en/of ASTM
E317