Diktemeters, Laagdiktemeters & Accessoires

NDT Benelux (diktemeter.com) is een technische groothandel in verbruiksmiddelen en apparatuur voor Niet Destructief Onderzoek.
Producten van hoge kwaliteit worden geïmporteerd uit verschillende landen en primair gedistribueerd in de Benelux landen.

Met jarenlange ervaring op het gebied van NDO en industriële kwaliteitscontrole, bieden wij een betrouwbare- en “no-nonsens” oplossing
waarbij het belang van de klant voorop staat. De ervaring heeft geleerd dat NDO vaak om een stukje toegevoegde waarde vraagt naast de
te leveren standaard producten. Daarom maakt NDT Benelux gebruik van specialisten op het gebied van elektronica en software om
kleine projecten te kunnen realiseren en zodoende onze klanten een goede totaaloplossing te kunnen bieden.

SA40EZ universele wanddiktemeter
Diktemeters

De volgende vragen  helpen u een geschikte diktemeter te kiezen. U kunt ons uiteraard ook even bellen, dan krijgt u professioneel antwoord

Wanddiktemeters kunnen niet vanaf 0 meten. Het type en kwaliteit van de meter bepalen de ondergrens. Nominaal gaan we uit van 0,9 mm in staal. Met de Dakota ZX-3 diktemeter kunt u met de juiste transducer meten vanaf ca. 0,65 mm. De Dakota PZX-7 en PVX diktemeters zijn speciaal voor het meten van zeer dun materiaal vanaf ca. 0,15 mm gerekend in staal. De ondergrenzen variëren per materiaalsoort en kunnen zelfs lager liggen.

Niet alle vlakdiktemeters zijn even geschikt voor putcorrosie, maar veel hangt af van de aard van de corrosie, wanddikte, noodzakelijk snelheid van meten, maar ook de juiste keuze van de meetkop. Bel ons voor advies.

diktemeter.com - DeFelsko UTG wanddiktemeter met geheugen - NDT Benelux
Laagdiktemeters

Een veel voorkomende vraag. Als de verflaag vastzit kunt u er met de meter prima doorheen meten maar met de standaard meters meet u wel altijd de dikte mee waarbij de teveel gemeten dikte in staal ruwweg 1,5 x de dikte van de verflaag is. Normaal is dit geen probleem maar als men persé onafhankelijk van de verflaag wil meten zijn de meters ZX6, MMX7, CMX en MVX van Dakota geschikt om ook onafhankelijk van de verflaag te meten. Dit heeft echter wel consequenties: De minimale staaldikte die hierbij gemeten kan worden is nu ca. 2,5 tot 3 mm en wat er meestal niet bij wordt verteld dat het detecteren van corrosieputten sterk minder of zelfs onmogelijk is. De CMX is geoptimaliseerd om toch corrosiemetingenén verflaagmetingen in één te doen.

(Verf)laagdiktemeters, coatingdiktemeters of lakdiktemeters, bijvoorbeeld de DeFelsko PosiTest DFT, zijn geschikt voor het meten van relatief dunne lagen coating op metalen ondergrond.  De meeste conventionele laagdiktemeters meten van  0 tot 1000 à 2000 micrometer. Er zijn ook laagdiktemeters, onder andere de Defelsko Positector 200B, voor het meten van coating op een niet metalen ondergrond zoals kunststof en hout.

Om de dikte van anodiseer- en andere dunne coatings efficiënt te controleren, is een nauwkeurige niet-destructieve meetmethode nodig. Een tweede uitdaging is het meten van anodisatie op kleine of moeilijk bereikbare plaatsen.  De Positector 6000 serie wervelstroommeters zijn ideaal voor niet-destructieve metingen van niet-geleidende coatings op non-ferro substraten. De Positector 6000 NAS sonde is speciaal ontworpen voor hoge resolutie metingen van anodiseren op aluminium. Hoewel hij tot 625 μm (25 mils) kan meten, is de PosiTector 6000 NAS sonde het meest nauwkeurig en biedt hij zijn hoogste resolutie onder 100 μm (4 mils), wat binnen het verwachte bereik ligt van de meeste anodiseer toepassingen.

ONZE LEVERANCIERS