Categoriën

Ultrasoon diktemeten is een techniek waarbij met behulp van ultrasoon geluid de dikte van materialen bepaald kan worden vanaf één zijde van het oppervlak. Diktemetingen worden vaak gedaan om te controleren of de wanddikte van bijvoorbeeld een boot of jacht voldoet aan de eisen. Ook in tal van andere industrieën is het meten van wanddiktes een inspectiedoel.

Digitale ultrasone diktemeters zijn geschikt voor het meten vanaf één zijde van het materiaal oppervlak mits dit materiaal homogeen van structuur is. Materialen als glasvezelversterkte kunststoffen, e.d vereisen een “zwaardere” aanpak.

Een zeer korte geluidpuls wordt uitgestoten door de transducer (vaak taster genoemd) die met een klein beetje koppelvloeistof op het materiaal wordt geplaatst. Deze koppelvloeistof is noodzakelijk voor de overdracht van het geluid.

Net als bij sonarsystemen  zal het geluid weerkaatsen op een overgang, in dit geval de achterzijde van het materiaal en komt het weer terug bij de transducer. De tijd die benodigd is om terug te keren in de transducer wordt gemeten.  Afhankelijk van de snelheid waarmee het geluid door het materiaal gaat ( Specifieke geluidssnelheid van het materiaal) kan dan de dikte berekend worden door de meter.  De geluidssnelheid van het materiaal ( V = Velocity) kan op de meter worden ingesteld door directe invoer van deze geluidssnelheid, maar bij sommige meters ook door het soort materiaal aan te geven (wat dan een gemiddelde instelling betekent, waarbij de nauwkeurigheid vaak minder is).

Nauwkeurige ijking wordt gedaan door op één bekende dikte (die kunt u bijvoorbeeld met een schuifmaat of micrometer opmeten) te meten in de kalibratiestand van de meter.
Deze berekent dan de geluidssnelheid en de meter is geijkt voor de rest van de metingen.

Op poreuze materialen zoals hout, de meeste steensoorten, glasvezelversterkte kunststoffen werkt dit principe meestal niet doordat het geluid verstrooid wordt.

Er zijn verschillende typen staaldiktemeters op de markt voor algemeen gebruik, specifiek gericht op ernstige corrosieproblemen of  zeer dun materiaal, door de verf heen meten etc. Eenvoudige wanddiktemeters voor het meten van metaaldikte zijn in diverse kwaliteitsklassen te koop. Meer uitgebreidere meters bieden mogelijkheden zoals alarminstellingen, data opslag en PC aansluiting. Ook in de uitvoering qua duurzaamheid en waterbestendigheid zitten grote verschillen.

De meetkop (ook transducer of taster genoemd) is van groot belang voor een goed meetresultaat. De diameter, frequentie en signaalvorm zijn in belangrijke mate bepalend voor de resolutie, nauwkeurigheid, doordringend vermogen in het materiaal en detectiegevoeligheid van corrosie.

De meetbare dikte van een materiaal heeft een ondergrens. Dit komt omdat de uitgezonden puls moet kunnen terugkaatsen van de achterzijde van het materiaal. Als de lengte van de uitgezonden puls langer is dan de tijd die het signaal in het materiaal aflegt voordat het terugkaatst, dan lopen de uitgezonden en gereflecteerde signalen in elkaar over en kan de meter geen onderscheid meer maken en zodoende geen dikte weergeven.

Eenvoudige digtale diktemeters hebben doorgaans een minimaal bereik van 0.9 tot 1 mm.

Betere meters halen zo’n 0.6 mm maar voor zeer dun materiaal zijn er weer meters die gebruik maken van een z.g. “delay-line” waarbij de ondergrens op ca. 0.15 mm ligt.

Voor een goed advies omtrent de keuze adviseren wij telefonisch of via email contact met ons op te nemen.