Over het diktemeten door verflagen heen zijn veel misverstanden maar er worden ook veel fouten mee gemaakt, met name doordat de diktemeter niet is uitgerust met een daarvoor optimale transducer ( meetkop).
Consulteer ons voor een goede  oplossing.